5 Ekim 2018 Cuma

MÖ.69-30 yılları arasında yaşayan, güzel ve ihtiraslı, Mısır Kraliçesi ...

Kleopatra,
IIV Cleopatra
Yunanca adı Kleopatra
Yunanca: Κλεοπάτρα
Anlamı dişinin ihtişamı,
Mısır Kraliçesi.
D. MÖ 69 İskenderiye, Mısır 
Ö. MÖ 30 İskenderiye, Mısır
Kleopatra güzel ve ihtiraslı bir kadın. 
İÖ 51-İÖ 30 yılları arasında Hükümdarlık yapmıştır.
Kleopatra, MÖ 12 Ağustos 30 tarihinde 39 yaşında ölmüştür.
Kleopatra, Mısır Kralı olan XIII. Ptolemaios Auletes‘in kızıdır. Babasının ölümünden sonra M.Ö. 51 yılında XIV. Ptolemaios ile evlenerek Mısır tahtatına çıkmıştır.

Kleopatra, Arapça, İbranice, Farsça, Ermenice, Habeşçe ve Somali dilini hem okuyup hem yazabiliyordu.

Kleopatra, MÖ. 51 yılında 9 yaşındaki kardeşi Ptoleme XIII ile 18 yaşında evlendi. M.Ö. 48 yılında kardeşinin baskısıyla Suriye’ye kaçtı. Burada bir ordu oluşturdu ve Mısır’a döndü. Sezar, iki kardeş arasındaki rekabeti kullanarak Mısır’ı Roma’ya bağlamaya kararlıydı, önce iki kardeşi uzlaştırdı. XIV. Ptolemaios,  İskenderiye’deki saraylarında onunla ile yaşayan Sezar‘ı kuşatmış olsa da, Bergama’dan askeri yardım  alan Sezar‘a dayanamadı ve kaçarken Nil’de boğuldu. Sezar daha sonra onu diğer kardeşi XIV. Ptolemeios ile evlendirdi ve tekrar tahta çıkardı.

Sezar‘la yaptığı evlilik sonucunda M.Ö. 47 yılında Caserion isminde oğlu oldu. M.Ö. 46 yılında da Roma’ya gitti. M.Ö. 44’ yılında Sezar öldü ve İskenderiye’ye geri döndü.
Sezar’ın ölümünden sonra Roma’nın güçlü adamı olan Marcus Antonius ile bir ilişki içinde olan Kleopatra‘nın bu ilişkiden iki çocuğu oldu. Antonius, M.Ö. 36 yılında Part Seferi’nde yenilgiye uğradığında yanına döndü. Antonius Doğu Anadolu seferinde zafer kazandı ve İskenderiye’ye döndü. Zaferi İskenderiye’de festivallerle kutladı.

Sezar‘ın Roma’da bulunan yeğeni Octavianus ile Antonius arasındaki güç savaşı sonucunda, Antonius ve Kleopatra‘nın birleşik donanması Yunanistan’daki Actium körfezleri üzerindeki deniz savaşında yenildi. Kleopatra ve Antonius İskenderiye’ye döndü. Octavius onları takip etti. Ordu Octavianus’un tarafına geçince Antonius intihar etti. Kleopara'da Antonius gibi hayatını bitirdi. Kleopatra, Mısır’ın İskenderiye şehrinde 39 yaşında ölmüştür.

Koskoca Sezar’ı kendine aşık eden Kleopatra'nın ihtirası Sezar’a Mısır ordusu karşısında kendi gemilerini yaktırmış, çıkan yangında İskenderiye‘deki kütüphaneye sıçramıştır. Mısır' daki bu ünlü kütüphane ki insanlığın hafızası kabul edilir, bir kısmı yanmıştır.

Hakkında defalarca film yapıldı. 1963 yılında Elizabeth Taylor, Richard Burton ve Rex Harrison‘un oynadığı Kleopatra adlı film yapılmıştır.

Kleopatra - Belgesel

1 Ekim 2018 Pazartesi

İştah açmak için yemekten önce alınan içki...

Aparatif,  
Aperatif, 
(İng. aperitif).
Açar,
Latince dışarıya doğru açılmak anlamına gelen Aperitivns kelimesinden türetilmiş olup, tüm dillere benzer sözcüklerle yerleşmiştir. Aperitif ile yemeklerden önce iştah açmak için alınan içki  kastedilir. Bu içkiler mideyi yormayan hafif ve sek içkilerdir. 

Aperatif olarak Sherry, Vermut, Campari, Dubonnet ve Şarapları sayabiliriz. 

Şaraplar;
Aperatif veya fortified (fortifay) şaraplar olarak da bilinirler. Diğer şaraplardan farkı alkolle güçlendirilmiş olmalarıdır. Alkol dereceleri % 15-22 vol arasındadır. Bu şarapların özelliği mayalanma sürecinde üzüm şırasındaki şekerin tamamı alkole dönüşmeden, şaraba % 20 oranında üzüm alkolü (brandy) ilavesiyle kalan şekerin alkole dönüşmesi durdurulur. Böylece normal şaraplardan daha çok alkol içerir. Şıra içindeki şeker de alkole dönüşmeden şarap içinde kalır. Bu tip şarapların tatlı olmalarının nedeni de budur. Sek türlerinde şeker tamamen alkole dönüşür.

Sherry
İspanyolların ünlü ön içki şarabıdır. İspanya’nın Jerez de la Frontera şehrinde üretilir. Mayalanma sonunda içine suma (ham alkol) veya kaynatılmış üzüm suyu karıştırılır. Dört beş yıl fıçılarda dinlendirilir. Alkol oranı % 17–20 arasında değişir.

Başlıca Sherry tipleri şunlardır.
Fino: Çok açık renkli sek, hafif yapılı, taze aromolı bir sherry’dir. Kendine has güzel kokusu vardır.
Amontillado: Kehribar renginde, fıçılarda uzun süre dinlendirilmiş, normal kokuludur, fino kadar sek değildir. 
Vino de Pasto: Demisek, biraz koyu renkli ve hoş kokuludur.  
Montilla: Amontillado' dan daha sek ve açık renklidir. 
Golden: Altın renkli demisek bir “sherry”dir. 
Olorosso: Tatlımsı bir sherry'dir.

    Porto
    Portekiz’in Dourotal (dorotal) bölgesinde üretilir. Porto şehrinden ihraç edildiği için bu ismi almıştır. Şıra mayalanmayı tamamlamadan önce (içinde daha bir miktar üzüm şekeri varken) meşe fıçılara alınarak ham alkol ilave edilir. Fıçıda en az üç yıl dinlendirilir ve uzun yıllar dinlendirilmeye uygun kalitede şaraplardır. Porto şarap enstitüsü denetiminde şişelenir.
    Alkol oranı %17–20 arasındadır. Beyaz ve kırmızısı olan sek ve tatlı şaraplardır. Porto’nun
    tatlı şarabı likör şarapların en ünlüsüdür. Sek olanı aperatif, tatlı olanı yemeklerden sonra
    digestif olarak servis edilir.

    29 Eylül 2018 Cumartesi

    Yunanistan’da Korint körfezinde Navpaktos kasabasının Osmanlılar dönemindeki adı...


    İnebahtı,
    Epakto,
    Lepanto,
    Navpaktos,
    Yunanistan’da Korint körfezinde Navpaktos kasabasının Osmanlılar dönemindeki adı.

    Günümüzde İnebahtı küçük bir liman ve turizm merkezi haline gelmiştir. Surların içindeki eski büyük yerleşme alanı şimdi bahçelerle ve meyve ağaçlarıyla kaplıdır. Kaledeki II. Bayezid Camii’nin minaresinden bir parça hala ayaktadır. Öte yandan Amcazade Hüseyin Paşa Camisinin kalıntıları, çeşmesi ve özellikle hamamı da durmaktadır.

    Korint körfezi girişinde, Mora yarımadasındaki Patras (Balyabadra) şehrinin karşısındadır. Bugün 8000 nüfuslu küçük bir yerleşim yeri, limandır. Ekonomik ve kültürel bakımdan körfezin en dar yerinde feribotla bağlantı kurulan Patras şehrinin gölgesinde kalmıştır.

    Bu nokta, eskiden Rumeli ve Mora Kesteli denilen iki Osmanlı kalesiyle kontrol altına alınmıştır. 1829 yılında Osmanlıdan Yunan idaresine geçtiğinde adı antik dönemdeki Navpaktos’a çevrilmiştir. Kasabanın etrafındaki Osmanlı ve Venedik surları bugüne ulaşmıştır. Uzun tarihi boyunca önemli bir kale, liman ve antik adının etimolojisinin dayandığı tersanesiyle ön plana çıkmıştır.

    Navpaktos, milattan önce VII. yüzyılda Lokris halkının bir tersanesi olarak kuruldu. MÖ. 183 yılında Roma İmparatorluğu’nun topraklarına katıldı. Daha sonra Bizans hakimiyeti altına girdi. 431 yılından beri burası bir piskoposluk merkezi olarak tanınmış.

    204 yılından sonra Bizans İmparatorluğu’nun Haçlılar tarafından parçalanmasının ardından Epirus Despotluğu toprakları içinde kaldı ve adı da Epakto olarak değiştirildi. 1294 yılında kısa bir süre Anjou Frenk Prensliği’nin eline geçtiyse de 1407’de Venedikliler tarafından alınmaya kadar Arnavut Shpata Prensliği’nin hakimiyeti altında kalmış.

    1334-1348 yılları arasında Aydınoğlu Umur Bey, gemilerini Atina körfezine sokup Isthmus (Germe) berzahını aşarak Korint körfezine girdi ve burayı kuşattı. Çok kısa bir süre Umur Bey’in kontrolü altında kaldığı tahmin edilen kasabaya 1499 yılına kadar bir asır boyunca Venedikliler hakim olmuş. Venedik idaresi zamanında kasaba surlarla tahkim edildi. Tepede bir kale, buradan aşağıya bayır boyunca surlar (Ortahisar) yapıldığı gibi liman kısmı da duvarlarla (Aşağıhisar) çevrildi.

    Osmanlı-Venedik savaşları sırasında Osmanlılar 1463 ve 1477’de kasabaya saldırdılarsa da başarılı olamadılar. Büyük bir hazırlıktan sonra II. Bayezid’in emriyle Rumeli Beylerbeyi Mustafa Paşa kumandasındaki kuvvetler 1499 yazında burayı kuşatma altına almış. Bizzat padişah da yakın bir yerde otağ kurmuş. İnebahtı açıklarında Venedik donanmasıyla çarpışan Osmanlı donanması da denizden kuşatma kuvvetlerinedestek olmuş. Bu kuşatmaya karşı koyamayacaklarını anlayan kaledeki Venedikliler 26 Ağustos 1499 yılında kasabayı Osmanlılar’a teslim etmişler. Osmanlılar buraya bir kadı ve sancak beyi tayin etmiş.

    II. Bayezid’in emrince yabancı gemilerin geçişini önlemek ve burayı kontrol altına almak üzere körfezin girişine karşılıklı iki kule yapıldı ve bunlar Mustafa Paşa ile Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa’nın nezaretinde çok kısa bir süre içinde tamamlanmış.

    26 Eylül 2018 Çarşamba

    ABD, Kaliforniya'da kurulmuş dünyaca tanınan dev arama motoru ...

    Google,
    Kuruluş yeri ve tarihi: 4 Eylül 1998, 
    Menlo Park, Kaliforniya, ABD
    Hisse senedi adı: GOOG (NASDAQ) 


    CEO: Larry Page
    Kurucular: Larry Page, Sergey Brin.
    Mountain View, Kaliforniya, CA, ABD


    Google, 4 Eylül1998 yılında bir garajda Stanford öğrencileri olan Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulmuştur. “Google Guys” olarak adlandırılan kurucular, google' un doğum gününü 27 Eylül’de kutluyor. Dev arama motoru Google' un en önemli dönüm noktalarından biri de 19 Ağustos 2004 tarihinde halka arzıdır. Larry Page ile Sergey Brin tarafından kurulan Google'ı birçok kişi sadece arama motoru hizmetiyle tanıyor. Ancak başka hizmetleri de vardır. Mail hizmeti, gmail, reklam ağları, Adsense ve Adwords, dünyanın en büyük video sitesi Youtube, harita hizmeti Google Maps ve Blogger-Blogspot gibi hizmetlerdir.

    Google'ın kuruluşundan bu yana misyonunun "dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmek" olduğunu belirtiliyor.

    Alexa, internette en çok ziyaret edilen web sitesi olarak “google.com”u listelemektedir. Youtube, Blogger, Orkut gibi Google’a ait diğer siteler ile çok sayıda uluslararası google.co.in, google.co.uk gibi google sitesi de en çok ziyeret edilen siteler arasında yer almaktadır. 

    10 Eylül 2018 Pazartesi

    Silifke'de bir yayla ...

    Gökbelen,
    Silifke'de bir yayla,    Mersin Silifke İlçesinde bir yayla.
    Balandız,
    Gökbelen,
    Uzuncaburç,
    Kırobası,

    Mersin Silifke ilçesinde Ayaş mevkiin'de antik birkent, Olba.
    Mersin Silifke ilçesinde Ayaş mevkiinin antik birkent'in Kuzey'inde yer alan ve Halk arasında  "Kanlı Divane"olarak adlandırılan Örenyeri, Kanytellis.

    Google+ Followers