2 Temmuz 2009 Perşembe

Arıların kovan deliğini kapatmak için kullandıkları sarı ve yumuşak madde, balmumu ...

Kirebolu, Ledan,

Arıların peteklerini yapmak için karın halkalarında (segmentlerde) bulunan balmumu bezlerinden salgıladıkları yumuşak sarı veya daha koyu madde. 2-3 haftalık genç işçi arıların son 4 çift karın halkalarındaki(abdomen denilen) mum salgı bezlerince(balmumu aynası) salgılanan, karın halkaları arasından çıkarken hava ile teması sonucu katılaşarak pulcuk haline geçen, salgılandığı anda beyaz renkte olan ve daha sonra koyulaşan bir arı ürünüdür.

Balmumu suda erimediği halde eter ve kloroformda erir. Balda bulunan karbonhidratlardan sentezlenerek elde edilir. Mum salgılayan arılar önce bal yerler daha sonra 35 oC' da zincir şeklinde salkım oluşturarak mum salgılarlar. Mum pulcuğu karın halkalarından ayaklarla çeneye aktarılır. Çenede işlenen balmumu petek örme ve yapmada kullanılır.

Hiç yorum yok:

Google+ Followers